Tider for inn- og utlevering av hunder

Rommet vi tilbyr din hund. Med luke til egen luftegård.

Vi har faste inn- og utleveringstider for å få mest mulig ro for hundene.

Inn- og utleveringstidene er:

Mandag til fredag:
10.30 – 12.00 og 18.00 – 19.30

Lørdag:
Kun 10.30 – 12.00

Søndag:
Kun 18.00 – 19.30

Av hensyn til ro og fred for hundene ber vi om at disse tidene overholdes. Ved inn- og utlevering kan det bli ganske livlig på hotellet og da er det greit at dette begrenses.

Utenfor disse tidene, er det ikke sikkert vi er til stede. Vi bruker tiden mellom hentetidene til å aktivisere hundene med lek og turer.